gaaf.care is opgezet door Maarten Bekkers, vanuit zijn behoefte om esthetische en restauratieve tandheelkunde gestructureerd te kunnen uitvoeren volgens een vast concept. De structuur maakt het mogelijk om de gedachtengang achter ingewikkelde tandheelkundige cases op eenvoudige en duidelijke wijze aan patiënten uit te leggen en zo de patiënt optimaal te betrekken bij het totale proces.

Maarten is esthetisch tandarts en door de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) erkend als specialist Restauratief Tandarts. Daarnaast implanteert hij regelmatig, voert hij andere kleine chirurgische ingrepen uit en is hij geregistreerd als behandelaar voor onzichtbare beugels (Air Aligner).

Maarten Bekkers is met genoegen afgestudeerd in 2008 als tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens zijn opleiding liep hij enkele maanden stage aan de University of Minnesota in Minneapolis, Verenigde Staten.
Na zijn afstuderen werkte Maarten in enkele verschillende praktijken. Van 2012 tot april 2015 werkte hij bij Dental Design Center Blaricum, waar hij intensief getraind en begeleid werd op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. In 2009 startte Maarten met zijn werkzaamheden bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans te ‘s-Hertogenbosch, waar hij nu nog steeds actief is. Inmiddels houdt hij zich hier met name bezig met esthetische en restauratieve tandheelkunde en implantologie.
Naast zijn bezigheden als tandarts op de werkvloer is Maarten tevens actief als spreker en trainer onder meer op het gebied van voorspelbare en conserverende behandelplanning volgens zijn eigen concept gaaf.care, smile design en tandweefselbesparende (partiële keramische) restauraties. Ook heeft Maarten enkele publicaties op zijn naam staan.

Wat is een restauratief tandarts??

Binnen de tandheelkunde zijn de laatste decennia door nieuwe kennis en kunde steeds meer mogelijkheden ontstaan om u als patiënt op hoog niveau te kunnen behandelen. Hierdoor zijn er ook steeds meer differentiaties binnen de tandheelkunde ontstaan: tandartsen die zich op één of enkele vakgebieden specialiseren om zo de best mogelijke zorg aan u te kunnen bieden. Uw eigen tandarts zal er in geval van specifieke zorgvragen en/of problematiek voor kiezen om een specialist te raadplegen voor zijn expertise om u zo goed mogelijk te helpen.

Wanneer sprake is van zeer ingewikkelde gebitsproblematiek kan een restauratief tandarts worden ingeschakeld. Een restauratief tandarts heeft als zorgtaak ‘coördinatie, begeleiding en uitvoering van de hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere differentiaties betrokken zijn’.
Kortom: in geval van een uitgebreide tandheelkundige zorgvraag kan het voor u een groot voordeel zijn wanneer u bij een restauratief tandarts terecht komt. Vaak zal een multidisciplinaire aanpak nodig zijn, waarbij meerdere specialisten zich bezighouden met het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van uw behandeling. De restauratief tandarts is hierbij de navigator en uw aanspreekpunt om de behandeling tot een succesvol einde te brengen.

Maarten-Bekkers

gaaf-care-thumbnails-004

gaaf-care-thumbnails-012