De complexiteit van casussen binnen de restauratieve tandheelkunde vereist regelmatig multidisciplinaire samenwerking. Om tot de gewenste hoge kwaliteit te komen van tandheelkundige behandelingen wordt vanuit gaaf.care samengewerkt met verschillende specialisten binnen de tandheelkundige professie. Alle specialisten met wie samengewerkt wordt zijn bekend de werkwijze van gaaf.care. De multidisciplinaire aanpak in combinatie met goede communicatie tussen de specialisten maakt het mogelijk om tot voorspelbare behandelingen te komen, zowel qua planning als qua uitvoering.

bergmans

Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans
www.zorgvooruwmond.nl

Paul-Bovend-Eerdt---ortho-01

Orthodontist Paul Bovend’Eerdt
Het doel van een orthodontische behandeling is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat er mooi uit ziet en goed schoon te houden is.
Wanneer de functie van een gebit verstoord is, kan een nauwe en goede samenwerking tussen tandarts en orthodontist erg belangrijk zijn om de functie van het gebit op een goede en voorspelbare manier te kunnen herstellen. Lees verder >>
www.orthobovendeerdt.nl

michiel-wouters

michiel

Michiel Wouters Tandtechniek
Inspirerend en innovatief, zo beschouw ik als eigenaar van Michiel Wouters Tandtechniek en mijn medewerkers de samenwerking met Maarten Bekkers in het kader van gaaf.care. Passie, flair, vakmanschap en ethiek zijn de eigenschappen waarmee Maarten zijn doel ‘high-end’ restauratieve tandheelkunde voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar wil maken. Het sluit perfect aan bij onze filosofie: streven naar perfectie met oog voor detail in functie en esthetiek.
Door gebruik te maken van de modernste materialen, technieken en concepten zorgen we er samen voor dat de samenwerking ‘smooth’ en op een hoog niveau verloopt .
Het is voor ons een samenwerking om trots op te zijn en een die door velen van onze gezamenlijke patiënten als een warm bad wordt ervaren.
wouterstandtechniek.nl

website
Oral Design Center Blaricum
odch.nl