gaaf.care is een concept dat in feite bestaat uit twee onderdelen: de behandelplanning en de behandeling. Door een gestructureerde behandelplanning aan te bieden, kan uiteindelijk het met u bepaalde doel bereikt worden. Ongeacht of dat enkel betrekking heeft op een stralende glimlach met mooie tanden of op een totale reconstructie, waarbij alle tanden en kiezen worden voorzien van (partiële) kronen en/of facings.

afspraak 1: kennismaking

 • medische anamnese
 • anamnese
 • inventarisatie zorgvraag
 • bespreken globale behandelmogelijkheden en kosten

afspraak 2: informatie verzamelen

 • specifieke info
 • klinische foto’s
 • klinische film
 • studiemodellen
 • CR-bepaling
 • Digital Smile Design

afspraak 3: smile design

 • smile design – try in
 • behandelmogelijkheden en geschatte kosten bespreken

afspraak 4: presentatie behandeplan

 • functionele wax up klaar
 • behandeltraject bespreken
 • behandelkosten bespreken

Intake

Wanneer u een afspraak maakt wordt in eerste instantie een intake/kennismaking ingepland. Dit is als het ware een kennismaking, waarbij u uw zorgvraag kunt overleggen en wij een indruk kunnen geven van de behandelmogelijkheden. Indien u na deze eerste kennismaking besluit verder te gaan met het opstellen van een behandelplan worden enkele afspraken ingepland, zodat stapsgewijs informatie kan worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Op deze wijze kunnen wij de verzamelde gegevens begrijpelijk uitwerken en u optimaal betrekken bij de keuzes waarmee we tot een ontwerp komen voor uw nieuwe tanden en kiezen.

Smile Design

Tijdens een tweede consult wordt meer specifieke informatie verzameld, zodat wij een ontwerp kunnen maken van uw nieuwe glimlach. Hiervoor maken we gebruik van Digital Smile Design: in keynote (powerpoint) presentatie worden uw gezicht en uw tanden geanalyseerd en ideaal gepositioneerd. In een derde zitting kunnen wij aan u, in uw mond, tonen wat wij als behandelresultaat in gedachten hebben.

Behandeltraject

Wanneer u tevreden bent met het aan u getoonde ‘smile design’ zorgen we er voor dat we een opzet maken van de grootte, vorm en positie van de tanden en kiezen ten opzichte van elkaar. Hier wordt de stabiliteit en functionaliteit van het gebit bepaald. In een vierde zitting kunnen we met u aan de hand van de ontworpen blauwdruk het geplande behandeltraject en een nauwkeurige inschatting van de kosten bespreken.

Behandeling

De behandeling zelf is erop gericht voor u tot een ideale oplossing van uw zorgvraag en specifieke tandheelkundige wensen te komen. Hierbij stellen wij groot belang aan tandweefselbesparend karakter van de uitvoering: immers, hoe minder tandweefsel wij weg hoeven te boren, des te sterker zijn uw tanden aan het eind van de behandeling. Hiertoe kan gewerkt worden met (blokjes of onzichtbare) beugels, composiet (witte) vullingen, porseleinen facings en/of (partiële) kronen en zelfs met bijvoorbeeld implantaten. Een goede blauwdruk is onontbeerlijk voor een tandweefselbesparende uitvoering van de behandeling!

Multidisciplinaire benadering

Aan de hand van de eerder gemaakte behandelplanning is een team samengesteld die uw behandeling zullen uitvoeren. Dit team kan bestaan uit slechts één tandarts-specialist of kan een of meerdere specialisten omvatten op het gebied van bijvoorbeeld orthodontie, implantologie, parodontologie en niet zelden een keramist. De tandarts bij wie u gezien wordt voor uw intake begeleid u tijdens de volledige behandeling en is degene die de behandeling coördineert.
Het smile design en eerder gemaakte totaalontwerp van het gebit is uiteindelijk het doel dat nagestreefd wordt te bereiken. De wijze waarop de behandeling stapsgewijs en gestructureerd wordt uitgevoerd maakt het mogelijk dit ook daadwerkelijk voorspelbaar voor elkaar te krijgen!

De behandelresultaten en reacties van patiënten die eerder volgens dit stappenplan behandeld zijn laten zien hoe succesvol het is. Zowel qua esthetiek als qua stabiliteit kunnen we toewerken naar een zo ideaal mogelijk functionerend gebit. En dat alles tot stand gekomen op voor onze patiënten begrijpelijke wijze.

gaaf-care-thumbnails-012

gaaf-care-thumbnails-014

gaaf-care-thumbnails-013

gaaf-care-thumbnails-022

gaaf-care-thumbnails-015

gaaf-care-thumbnails-016