Over gaaf.care

Over gaaf.care

Het concept gaaf.care staat voor (al dan niet uitgebreide) tandheelkundige behandelingen, die op gestructureerde wijze worden aangepakt. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de zorgvraag én specifieke eigen wensen van patiënten. We hebben immers niet alleen met een gebit te maken, maar bovenal met een persoon, met jou als patiënt. Betrokkenheid en een persoonlijke benadering hebben alle gaaf.care-tandartsen dan ook hoog in het vaandel staan.

Behandelplan in overleg

Bij gaaf.care draait het erom dat mensen met een prettig gevoel in de tandartsstoel liggen. Heldere communicatie en een duidelijke voorlichting zijn daarbij onmisbaar. Daardoor weet jij als patiënt precies wat je te wachten staat. Zo wordt op voorhand het esthetisch en functionele behandelresultaat bepaald, aan de hand van een weloverwogen diagnose- en indicatiestelling. Als je daarmee akkoord gaat, wordt er een behandelplan opgesteld. Ook dat wordt uitvoerig besproken en waar nodig naar jouw wensen aangepast – voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan.

Holistische benadering

Een gaaf.care-tandarts kijkt altijd op twee manieren naar je gebit. Namelijk esthetisch (hoe zien de tanden en kiezen eruit) als functioneel (hoe ze functioneren). Dat doen we om zo een optimaal mogelijk behandelresultaat te bereiken. Daarnaast wordt er gekeken naar wat je wensen zijn, evenals je klachten. En ook: hoe functioneert je gebit? Wat kan beter en met welke zaken moeten we rekening houden?

Duurzaam eindresultaat

Om dit goed in kaart te brengen, begint elke behandeling met een gedetailleerd ontwerp, aan de hand van het Digital Smile Design. Ben je daar tevreden over? Pas dan wordt een volledig ontwerp gemaakt. Met als voordeel dat er tandweefselbesparend te werk kan worden gegaan. Door zo min mogelijk tandmateriaal op te offeren, hopen we een zo duurzaam mogelijk eindresultaat te bereiken. En dat niet alleen. Bij gaaf. care gaan esthetiek (het aanzien van het gebit) en functie (hoe de tanden en kiezen op elkaar staan) hand in hand met elkaar. Op die manier kunnen we onze patiënten een stralende en zo natuurlijk mogelijke glimlach geven. Een smile die past bij het gezicht; waaraan nauwelijks te zien is dat eraan is gesleuteld.Een aantrekkelijke glimlach met mooie, gezonde tanden, wie wil dat nou niet? Steeds meer mensen hechten waarde aan een gezond gebit en willen zo lang mogelijk hun eigen tanden behouden. gaaf.care kan uitkomst bieden!

Ons stappenplan

gaaf.care is een behandelconcept dat bestaat uit twee onderdelen: de behandelplanning en de behandeling. Door een gestructureerde behandelplanning aan te bieden, kan je zorgvraag doordacht en op gepaste wijze vervuld worden. Ongeacht of dat enkel betrekking heeft op een stralende glimlach met mooie tanden, het realiseren van sterke tanden en kiezen die niet zomaar afbreken of op een totale reconstructie, waarbij alle tanden en kiezen worden aangepakt.

1. Intake

Wanneer u een afspraak maakt wordt in eerste instantie een intake/kennismaking ingepland. Dit is als het ware een kennismaking, waarbij u uw zorgvraag kunt overleggen en wij een indruk kunnen geven van de behandelmogelijkheden. Indien u na deze eerste kennismaking besluit verder te gaan met het opstellen van een behandelplan worden enkele afspraken ingepland, zodat stapsgewijs informatie kan worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Op deze wijze kunnen wij de verzamelde gegevens begrijpelijk uitwerken en u optimaal betrekken bij de keuzes waarmee we tot een ontwerp komen voor uw nieuwe tanden en kiezen.

2. Informatie verzamelen

Tijdens een tweede consult wordt meer specifieke informatie verzameld, zodat wij een ontwerp kunnen maken van uw nieuwe glimlach. Hiervoor maken we gebruik van Digital Smile Design: in keynote (powerpoint) presentatie worden uw gezicht en uw tanden geanalyseerd en ideaal gepositioneerd.

3. Smile Design

Met het gemaakte ontwerp gaan we naar onze tandtechnieker toe en wordt het ontwerp omgezet naar 3D. In een derde zitting kunnen wij tonen wat wij als haalbaar behandelresultaat in gedachten hebben. Het 3D ontwerp wordt hiertoe overgezet in je mond en je kan in je eigen mond zien wat we in gedachten hebben.

4. Behandeltraject

Wanneer je tevreden bent met het getoonde ‘smile design’ zorgen we er voor dat we een opzet maken van de grootte, vorm en positie van de tanden en kiezen ten opzichte van elkaar. Hier wordt de stabiliteit en functionaliteit van het gebit bepaald. In een vierde zitting kunnen we aan de hand van de ontworpen blauwdruk het geplande behandeltraject en een nauwkeurige inschatting van de kosten bespreken.

Behandeling

De behandeling zelf is erop gericht tot een ideale oplossing te komen, waarbij jouw specifieke zorgvraag en tandheelkundige wensen zoveel mogelijk worden ingewilligd.

Hierbij stellen wij groot belang aan tandweefselbesparend en duurzaam karakter van de uitvoering: immers, hoe minder tandweefsel wij weg hoeven te boren, des te sterker zijn uw tanden aan het eind van de behandeling. En als we goed nadenken over de methode en materialen die we toepassen kunnen we er ook voor zorgen dat de tanden en/of kiezen zo lang mogelijk mee kunnen.

Hiertoe kan gewerkt worden met (blokjes of onzichtbare) beugels, composiet (witte) vullingen, porseleinen facings en/of (partiële) kronen en zelfs met bijvoorbeeld implantaten. Een goede behandelplanning is hierbij essentieel!

Multidisciplinaire benadering

Aan de hand van de eerder gemaakte behandelplanning stellen wij wanneer nodig een team van experts samen die jouw behandeling zullen uitvoeren.  Dit team kan bestaan uit slechts één tandarts-specialist of kan een of meerdere specialisten omvatten op het gebied van bijvoorbeeld orthodontie, implantologie, parodontologie en niet zelden een keramist. De tandarts bij wie je gezien wordt voor de intake zal je in principe tijdens de volledige behandeling begeleiden en is degene die de behandeling coördineert.

Het smile design en de eerder gemaakte ‘blueprint’ van het gebit is het doel dat nagestreefd wordt te bereiken. De wijze waarop de behandeling stapsgewijs en gestructureerd wordt uitgevoerd maakt het mogelijk dit ook daadwerkelijk voorspelbaar voor elkaar te krijgen!

De behandelresultaten en reacties van patiënten die eerder volgens dit stappenplan behandeld zijn laten zien hoe succesvol het is. Zowel qua esthetiek als qua stabiliteit kunnen we toewerken naar een zo ideaal mogelijk functionerend gebit. En dat alles tot stand gekomen op voor onze patiënten begrijpelijke wijze.

Digital Smile Design

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om welke behandeling het ook gaat, dit concept is in feite onmisbaar. Want om tot een aantrekkelijke glimlach te komen, kijken we niet enkel naar de tanden, maar naar het totale gezicht. Mensen zijn doorgaans aantrekkelijker wanneer de symmetrie van het gezicht in balans is. Hoewel perfectie door imperfectie misschien nog wel belangrijker is. Want niemand wil rondlopen met een gebit dat er zó onnatuurlijk uitziet dat het (in negatieve zin) opvalt.

Digital Smile Design biedt uitkomst. Door voorafgaand aan de behandeling foto’s te maken en deze te bewerken, kan een esthetische planning worden gemaakt. Waarbij de tanden zo ideaal mogelijk in het gezicht worden gepositioneerd. Dit ‘Digital Smile Design’ wordt vervolgens bij het bespreken van het behandelplan overgezet in de mond, zodat je als patiënt vóór de start van het behandeltraject in je eigen mond kan zien hoe je nieuwe glimlach eruit kan komen te zien. Met het Digital Smile Design weet je dus wat je kunt verwachten van je behandeling. Wel zo prettig!

gaaf.care_