Privacy beleid gaaf.care

Wij vertellen je graag welke gegevens gaaf.care van je verwerkt, hoe en waarom we dat doen, welke maatregelen wij hebben genomen om je gegevens te beveiligen en wat je zelf kunt doen.

 

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Alle gegevens die wij van je verzamelen via onze trainingen en via onze website vallen onder ons privacybeleid.

 

De gegevens worden beheerd door:

gaaf.care

Adriaen Willaertstraat 18 – ruimte 001

5216 GS ‘s-Hertogenbosch

info@gaaf.care

KvK 09201796

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens?

Er zijn verschillende mogelijke gronden op basis waarvan wij je persoonsgegevens verwerken. Doorgaans zullen dat zijn:

1: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

2: Toestemming

Uitgangspunt is dat gegevens steeds verwerkt worden omdat dat nodig is op basis van een overeenkomst tussen jou en gaaf.care. Alleen in de gevallen dat een dergelijke grondslag voor verwerking niet uit de overeenkomst voortvloeit zullen wij de verwerking baseren op vooraf gevraagde toestemming. In voorkomende gevallen zullen wij de gegevensverwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld in het geval dat je een klacht hebt ingediend bij ons.

 

Welke gegevens, waarom, hoe en hoe lang?

Wanneer je contact met ons opneemt verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

-NAW-gegevens

-telefoonnummer

-mailadres

Wanneer je door ons behandeld wordt kunnen we de volgende persoonsgegevens van je verzamelen:

-NAW-gegevens

-telefoonnummer

-mailadres

-gezondheidsgegevens

-tandheelkundige gegevens

-röntgenfoto’s

-klinische foto’s

We verzamelen enkel de gegevens die voor beantwoording van uw (zorg)vraag en/of ons behandeldoel relevant zijn. Alle gegevens verzameld door gaaf.care worden met grote zorgvuldigheid door ons behandeld en bewaard. Je gegevens worden nooit zonder jouw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

We slaan alle verzamelde gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

We gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en aanbod binnen gaaf.care, tenzij je aangeeft daar niet van de op de hoogte gehouden te willen worden.

Jouw persoonsgegevens worden uiterlijk gedurende twee jaar bewaard, tenzij je schriftelijk hebt toegestemd met een langere bewaartermijn. Gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt, worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Je rechten:

Recht op toegang:

Je kunt ons altijd vragen welke gegevens we van je bewaren en verwerken. Daarvoor kun je per mail een verzoek indienen, wij mailen je dan een overzicht toe.

 

Recht op portabiliteit:

Je kunt ons vragen om je digitale gegevens in een leesbaar formaat over te dragen aan jou of een andere partij.

 

Recht op correctie:

Kloppen je gegevens niet of zijn deze niet volledig? Dan kun je ons vragen om ze te corrigeren. Dat doen we graag, omdat we je dan ook beter van dienst kunnen zijn.

 

Recht op verwijdering:

Je hebt altijd het recht ons te vragen je gegevens te wissen, dit doen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Indien er nog lopende zaken zijn die afgehandeld moeten worden behouden we ons het recht voor je gegevens zo lang als noodzakelijk is te bewaren.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking:

Tenzij we een zwaarwegender rechtsgrondslag kunnen aantonen of wanneer we, als gevolg van juridische claims, genoodzaakt te zijn om uw gegevens te blijven verwerken zullen we dan stoppen je gegevens te verwerken.

Recht op restrictie:

Je mag ons vragen om het verwerken van je gegevens te beperken als:

• Je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking. Wij beperken dan de verwerking totdat we dat belang kunnen verifiëren.

• Je hebt gemeld dat je persoonsgegevens in ons bestand incorrect zijn, beperken wij de verwerking totdat we dat kunnen herstellen.

• De verwerking onwettig is. Je kunt je verzetten tegen de verwijdering van je gegevens en in plaats daarvan vragen of we het gebruik beperken.

• Wij je gegevens niet langer nodig hebben, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

 

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kun je ons altijd bereiken via info@gaaf.care en onze website. Wij staan je graag bij waar mogelijk.

  

Tot slot heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).