Alle patiëntgegevens die verzameld worden door de tandartsen en medewerkers van gaaf worden met grote zorgvuldigheid verzameld, bewaard en discreet interdisciplinair besproken waar nodig, alsmede gedeeld met ondersteunende collegae. In alle gevallen heeft de patiënt mondeling en/of schriftelijk aangegeven akkoord te gaan met gebruik van zijn of haar gegevens teneinde een succesvolle behandelplanning en desgewenst behandeling te bewerkstelligen.

Behandelcases kunnen ook gebruikt worden voor trainingen en/of lezingen vanuit gaaf.care en gaaf.education. Ook hiervoor is in alle gevallen de patiënt mondeling en/of schriftelijk akkoord gegaan met gebruik van zijn of haar gegevens.

Tot publicatie van behandelcases zal niet worden overgegaan zonder specifieke toestemming van patiënt, daarnaast krijgt patiënt ten aller tijde inzage voorafgaand aan definitieve publicatie.

Mocht u desalniettemin ongewenst uw casus op deze website of ergens anders terugvinden verzoeken wij u ons dit schriftelijk te melden, zodat wij hierop passend actie kunnen ondernemen.
Gegeven toestemming voor behandelplanning, trainingsdoeleinden en/of publicatie kan ten aller tijde worden ingetrokken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij zullen dan ons best doen de betreffende informatie binnen een redelijke termijn te vernietigen indien mogelijk.