taco-01

Taco-02

Taco-03

Taco-02a

Taco-03a

Taco van den Burg - 492

Bij Taco waren tussen zijn tanden kleine spleetjes aanwezig en waren de voortanden niet helemaal afgerond, waardoor hij een vrij kinderlijke glimlach had. Zijn wens was dan ook om een volwassener glimlach te krijgen.
Bij de analyse en vervolgens het ontwerp van de nieuwe tanden werd besloten te werken met additionele facings en conventionele facings. Dit zijn zeer dunne keramische (porseleinen) schildjes die kunnen worden aangebracht zonder dat er hoeft te worden geboord. Zo’n soort restauratie is slechts sporadisch mogelijk, afhankelijk van de grootte en vorm van de onderliggende tand.
Bij Taco was het mogelijk 3 additionele facings te vervaardigen, de twee grote snijtanden werden voorzien van conventionele facings. Ook deze werden volgens conserverende technieken vervaardigd. En zo werd Taco geholpen aan een nieuwe volwassen glimlach.