Restauratieve tandheelkunde

In eerste instantie gaan mensen naar de tandarts voor hun gebitsonderhoud.

Bij restauratieve tandheelkunde wordt er gefocust op het functioneel en esthetisch herstel van het gebit. Er wordt vooral gekeken naar de status van tanden en kiezen. Zijn er ontstekingen aan het tandvlees, gaatjes of andere afwijkingen? Het is echter ook slim om naar de functie van het gebit te kijken. Hoe kauw je? Heb je te maken met tandenknarsen? En wat doet dit alles in de toekomst met je tanden en kiezen?

Verkeerd kauwen of jarenlang tandenknarsen kan een grotere impact op je gebit hebben dan je in eerste instantie zou denken. Om een realistische prognose te maken voor de lange termijn, bekijkt een restauratieve tandarts onder meer of er eventuele ontbrekende tanden en kiezen zijn. Ook wordt er gekeken naar eventueel aanwezige tandverzwakkende restauraties, die ontstaan door bijvoorbeeld wortelkanaalbehandelingen en/of grote vullingen.

De patiënt voorop.

In de restauratieve tandheelkunde staat de zorgvraag van de patiënt voorop. Daarnaast speelt ook de zorgbehoefte een rol. Oftewel: wat is er nodig voor een gezond gebit? Uiteindelijk is het doel van de restauratieve behandeling een duurzaam resultaat te leveren, zodat je nog lang plezier kunt hebben van je (eigen) gebit. De uitvoering van de behandeling kan zich beperken tot een zeer lokale oplossing, waarbij één of meerdere tanden/kiezen worden voorzien van een kroon. Soms blijft de behandeling beperkt tot het ‘inslijpen’ van de tanden en kiezen. Of worden de hoektanden juist hersteld in lengte. In andere uiterste gevallen zal de tandarts je juist adviseren om het complete gebit op te laten knappen. Een mogelijke behandeling komt uiteraard altijd in samenspraak met jou als patiënt.

De restauratief tandarts

Binnen de tandheelkunde zijn de laatste decennia door nieuwe kennis en kunde steeds meer mogelijkheden ontstaan om u als patiënt op hoog niveau te kunnen behandelen. Hierdoor zijn er ook steeds meer differentiaties binnen de tandheelkunde ontstaan: tandartsen die zich op één of enkele vakgebieden specialiseren om zo de best mogelijke zorg aan u te kunnen bieden. Uw eigen tandarts zal er in geval van specifieke zorgvragen en/of problematiek voor kiezen om een specialist te raadplegen voor zijn expertise om u zo goed mogelijk te helpen. Wanneer sprake is van ingewikkelde gebitsproblematiek kan een restauratief tandarts worden ingeschakeld. Een restauratief tandarts heeft als zorgtaak ‘coördinatie, begeleiding en uitvoering van de hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere differentiaties betrokken zijn’.

gaaf.care_

Kortom:

In geval van een uitgebreide tandheelkundige zorgvraag kan het voor u een groot voordeel zijn wanneer u bij een restauratief tandarts terecht komt. Vaak zal een multidisciplinaire aanpak nodig zijn, waarbij meerdere specialisten zich bezighouden met het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van uw behandeling. De restauratief tandarts is hierbij de navigator en uw aanspreekpunt om de behandeling tot een succesvol einde te brengen.

Voorbeelden van restauratieve behandelingen

Case 1

In de loop der jaren krijgt iedereen in meer of mindere mate te maken met tandslijtage. Logisch, want je gebruikt je tanden immers iedere dag. Tandslijtage is meestal als eerste te zien bij de hoektanden, die van origine bij heen en weer schuiven (knarsen) van de tanden over elkaar heen geleiden. Hiermee beschermen de hoektanden de overige tanden en kiezen. Wanneer door veelvuldig knarsen de hoektanden aanzienlijk gesleten zijn, is het verstandig de hoektanden in originele staat te herstellen en daarmee de overige tanden en kiezen te beschermen.

Voor de behandeling

Na de behandeling

Case 2

Deze patiënt had een dwangbeet en daardoor ook last van haar kaakgewrichten en kauwspieren. Gezien deze functionele klachten en de staat van haar tanden en kiezen was een restauratieve behandeling wenselijk. Alle tanden en kiezen van de patiënt zijn in eerste instantie in een tijdelijke fase opgebouwd, om te testen of het opgezette ontwerp goed zou functioneren. Vervolgens konden alle tanden en kiezen definitief voorzien worden van (partiële) kronen. Door voorspelbaar te werken, werden de klachten van deze patiënt aanzienlijk verminderd, met ook nog eens een mooi resultaat. Win-win!

Voor de behandeling

Na de behandeling

Case 3

Deze patiënt had een verdiepte beet en facings van composiet op zijn voortanden. Daarnaast bestonden meerdere tanden en kiezen uit flinke (tandverzwakkende) composiet en amalgaam restauraties. Daardoor werd besloten om een totaal restauratief plan op te stellen, met duurzame (partiële) kronen.Per tand werd zorgvuldig bekeken hoe er zo min mogelijk tandweefsel kon worden weggehaald. Hier en daar is lichtjes de overgang tussen tand en partiële kroon te zien.

Voor de behandeling

Na de behandeling