Restauratieve tandheelkunde heeft betrekking op uitgebreide tandheelkundige casussen, waarbij sprake is van multifactoriële problematiek. Vaak zijn composiet (witte) vullingen, kronen en bruggen en/of implantaten nodig om een stabiel resultaat te bereiken.

In deze gevallen is een nauwkeurig opgezet behandelplan noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen. Vaak wordt samengewerkt met een team van tandheelkundig specialisten, interdisciplinaire samenwerking is in veel gevallen nodig om de behandeling tot een goed einde te brengen. De zorgtaak van deze differentiatie is de coördinatie, begeleiding en uitvoering van de hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere differentiaties betrokken zijn.

Tandweefselbesparende oplossingen

De keuze voor de verschillende materialen heeft vaak te maken met de omvang van het tandheelkundige probleem dat wij op willen lossen. Composiet vullingen worden meestal gehanteerd wanneer sprake is van kleine caviteiten (gaatjes), oude amalgaam of composiet vullingen die vervangen worden of minimale aanvullingen aan nog gave tanden en/of kiezen. Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar keramische (porseleinen) restauraties zoals kronen en/of bruggen. Dit heeft ermee te maken dat er vaak grote en duurzame restauraties nodig zijn op reeds verzwakte tanden (bijvoorbeeld door een wortelkanaalbehandeling, grote vulling, breuk en/of slijtage). Doordat het tegenwoordig mogelijk is deze keramische restauraties vast te lijmen aan tandmateriaal hoeven we slechts minimale delen van de tand weg te boren om toch voldoende stevigheid te bieden en houvast te creëren. Dus minimaal invasieve tandheelkunde, maximale integriteit! Indien het mogelijk is werken we dan ook met partiële kronen, dat wil zeggen: enkel waar het nodig is wordt tandweefsel weggehaald. Dit geldt zowel in het front als in de zijdelingse delen (de kiezen).

adrian-02

adrian-03

Peter-02

Peter-03

 

Yolein - 431

Yolein - 467